Loty w strefie MATZ – nowe wytyczne

Loty w strefie MATZ – nowe wytyczne

  23 grudnia 2016 r. Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydał nowe wytyczne w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w...