Strzelanie do drona

 

A to wszystko za sprawą zaktualizowanego w ubiegłym roku (podczas przyjmowania ustawy antyterrorystycznej) artukułu 126a ustawy Prawo Lotnicze, który zezwala specjalnym służbom, o ile wystąpią okoliczności dopuszczające użycie siły, zestrzelić naszego bezzałogowca.

W skrócie:

  • jeżli dron zagraża życiu lub zdrowiu osoby, jeśli sprawa zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów lub stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek do do ataku terrorystycznego wówczas może zostać zniszczony, unieruchomiony lub przejęty przez Policję, Straż Graniczną, BOR, ABW, Agencję Wywiadu, CBA, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służbę Celną i Służbę Więzienną, strażnicy Straż Marszałkowską żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;
  • jeśli dron zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników to do jego zniszczenia, unieruchomienia lub przejęcia może zostać użyta Policja, Straż Graniczna, BOR, ABW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,
  • jeśli dron wykonuje lot w przestrzeni powietrznej w części, w której wprowadzono ograniczenia lotów albo znajdującej się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości wtedy zniszczenia drona, jego unieruchomienia lub przejęcia nad nim kontroli mogą dokonać żołnierze Sił Zbrojnych RP.

Po pełną treść artykułu 126a ustawy Prawo Lotnicze odsyłam na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajdującą się tutaj.

Share This