Urząd Lotnictwa Cywilnego

 

UAVO to skrót od Unmanned Aerial Vehicle Operator, co w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza „operatora bezzałogowego statku powietrznego”,  w skrócie – operatora drona. W polskim prawie UAVO oznacza świadectwo kwalifikacji operatora drona wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wszystkim operatorom, którzy z powodzeniem ukończą szkolenie i potwierdzą wiedzę teoretyczną  i praktyczne umiejętności pilotażu drona egzaminem państwowym składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

UAVO ULC logo

Do czego jest nam potrzebne świadectwo UAVO?

Na polskim rynku operatorów dronów w dalszym ciągu można spotkać osoby, które oferują swoje usługi filmowania i fotografowania dronem bez wymaganego do tego celu świadectwa kwalifikacji operatora drona. Wymóg posiadania certyfikatu UAVO został nałożony przez polskie prawo, by każdy operator drona, który świadczy tego typu usługi posiadał świadectwo potwierdzające jego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa lotniczego, budowy dronów, bezpiecznego sterowania statkiem bezzałogowym, czy odpowiedniego zachowania w sytuacjach awaryjnych. Warto dodać, iż za brak posiadania dokumentu przy jednoczesnym świadczeniu usług dronem operator podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Dlaczego klient powinien zapytać operatora o świadectwo kwalifikacji?

Przede wszystkim to świadomość, że klient korzysta z usługi wykonywanej zgodnie z prawem. Sam fakt braku posiadania UAVO podczas wykonywania lotów komercyjnych jest łamaniem prawa. Klient wprawdzie nie odpowiada bezpośrednio, ale musi mieć świadomość, że będzie korzystał z filmów lub zdjęć z powietrza wykonanych nielegalnie. Jeśli Urząd Lotnictwa Cywilnego zainteresuje się operatorem bez UAVO, może również wzywać na świadków jego klientów.

Drugą rzeczą jest ubezpieczenie OC. Każdy certyfikowany operator drona ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC na świadczone przez siebie usługi. W razie wyrządzenia jakichkolwiek szkód podczas lotu wszelkie opłaty poniesie ubezpieczyciel. Jeżeli operator nie posiada świadectwa kwalifikacji, nie przysługuje mu również ubezpieczenie OC do komercyjnego wykorzystania dronów, więc wszelkie koszty, w tym zniszczenie mienia będzie konieczne do rozwiązania między klientem a operatorem co prowadzi zwykle do nieprzyjemnych sytuacji.

Zalecamy więc wszystkim klientom o pytanie dotyczące posiadania wymaganego certyfikatu UAVO przez operatora. Uwierzcie, to naprawdę potrafi oszczędzić wiele potencjalnych problemów. My oczywiście posiadamy wszystkie wspomniane wyżej dokumenty i zachęcamy do współpracy w zakresie filmowania i fotografowania dronem z powietrza.

Share This